billboard

Những yêu cầu-Thắc mắc.

 

●Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì, xin vui lòng ghi vào theo mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ có người phụ trách liên lạc với bạn.

●Xin vui lòng nhập tên, 1 địa chỉ e-mail, số điện thoại,số Fax, và địa chỉ của bạn.

 
Tên của bạn
Tên Công ty
Thuộc Bộ phận
Địa chỉ
Số Điện thoại
Số Fax
Địa chỉ mail(Rất cần thiết)
Trang web công ty của bạn
Nôi dung yêu cầu


 
2001-2003 copyright© 2009.2.24 ENOMOTO MACHINE CO., LTD.